استیل البرز SteelAlborz

"استیل البرز | Steel alborz"  یکی از بزرگترین تولید کنندگان ایرانی است و یکی از صادرکنندگان پیشگام‌ سینک ظرفشویی در ایران است.  این کمپانی همواره با گذشت سال ها هنوز با "سینک استیل البرز" شناخته می‌شود. استیل البرز با تولید 200,000 سینک در سالیان گذشته پاسخگوی نیاز کشور بوده است حال با تولید سالیانه 1,500,000 قطعه محصول اعم از"سینک استیل البرز" / "اجاق گاز استیل البرز" و "هود استیل البرز" یکی از صادرکنندگان در خاورمیانه شناخته می‌شود. "اسیتل البرز" در حال حاضر به بیش از ۴۰ کشور جهان محصولات خود را صادر می‌کند. استیل البرز امروزه با تولید بیش از ۲۰۰ نوع محصول یکی از بزرگترین تولید کنندگان ایرانی محصوب می‌شود.

محصولات استیل البرز SteelAlborz
گاز G1301 استیل البرز - Steel Alborz

گاز G1301 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز S2301 استیل البرز - Steel Alborz

گاز S2301 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز G2303 استیل البرز - Steel Alborz

گاز G2303 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز G2302 استیل البرز - Steel Alborz

گاز G2302 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز S3501 استیل البرز - Steel Alborz

گاز S3501 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز G3501 استیل البرز - Steel Alborz

گاز G3501 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز S4603 استیل البرز - Steel Alborz

گاز S4603 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز G4601 استیل البرز - Steel Alborz

گاز G4601 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز G4101 استیل البرز - Steel Alborz

گاز G4101 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز G4602 استیل البرز - Steel Alborz

گاز G4602 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز G4602S استیل البرز - Steel Alborz

گاز G4602S استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز S5701 استیل البرز - Steel Alborz

گاز S5701 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز S5905 استیل البرز - Steel Alborz

گاز S5905 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز G5701 استیل البرز - Steel Alborz

گاز G5701 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز G5703 استیل البرز - Steel Alborz

گاز G5703 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز S5906 استیل البرز - Steel Alborz

گاز S5906 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز G5908 استیل البرز - Steel Alborz

گاز G5908 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز S5907 استیل البرز - Steel Alborz

گاز S5907 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز G5905 استیل البرز - Steel Alborz

گاز G5905 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز S5908 استیل البرز - Steel Alborz

گاز S5908 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز G5907 استیل البرز - Steel Alborz

گاز G5907 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز G5907 استیل البرز - Steel Alborz

گاز G5907 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز G5904 استیل البرز - Steel Alborz

گاز G5904 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز S5909 استیل البرز - Steel Alborz

گاز S5909 استیل البرز - Steel Alborz

 
تماس بگیرید : 021-66765266
یراق
تجهیزات کابینت
قیمتاز 0 تا 0 تومان