بیمکث Bimax

«بیمکث | Bimax» شرکتی ایرانی که فعالیت خود را از سال ۱۳۶۰ در زمینه لوازم آشپزخانه شروع کرد. از مهم‌ترین فعالیت‌های این شرکت می‌توانیم به «هود بیمکث» اشاره کنیم. قابل ذکر هود اولین محصول این کمپانی بوده و سپس با گسترش و توسعه شرکت محصولات دیگری هم اضافه شدن. بیمکث | Bimax با اتکا به تولید ملی و خود کفایی ملی امروز به یکی از برترین برندهای تولیدکنندگان لوازم آشپزخانه تبدیل شده است. از دیگر محصولات این شرکت می‌توانیم به «اجاق گاز بیمکث» / «سینک بیمکث» / «فر بیمکث»  اشاره کرد. بیمکث وارد شدن به بازار بین المللی مورد استقبال دیگر کشورها واقع شد.

محصولات بیمکث Bimax
فر MF 008 nE بیمکث-Bimax

فر MF 008 nE بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
فر MF 0010n E&G بیمکث-Bimax

فر MF 0010n E&G بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
فر MF 0014 nE بیمکث-Bimax

فر MF 0014 nE بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
فر MF 0011n E&G بیمکث-Bimax

فر MF 0011n E&G بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
فر MF 0020 e بیمکث-Bimax

فر MF 0020 e بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
فر MF 0021 e بیمکث-Bimax

فر MF 0021 e بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
فر MF 0030 e بیمکث-Bimax

فر MF 0030 e بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
فر MF 0022 e بیمکث-Bimax

فر MF 0022 e بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز MG 004 بیمکث-Bimax

گاز MG 004 بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز MG 0052 بیمکث-Bimax

گاز MG 0052 بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز MG 0056 بیمکث-Bimax

گاز MG 0056 بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز MG 0025 بیمکث-Bimax

گاز MG 0025 بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز MG 0046 بیمکث-Bimax

گاز MG 0046 بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز MG 0043 بیمکث-Bimax

گاز MG 0043 بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز MG 0044 بیمکث-Bimax

گاز MG 0044 بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز MG 0045 بیمکث-Bimax

گاز MG 0045 بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز MG 0046 بیمکث-Bimax

گاز MG 0046 بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز MG 309 بیمکث-Bimax

گاز MG 309 بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز MG 0024 بیمکث-Bimax

گاز MG 0024 بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز MG 0048 بیمکث-Bimax

گاز MG 0048 بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز MG 0058 بیمکث-Bimaxa

گاز MG 0058 بیمکث-Bimaxa

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز MG 0040 بیمکث-Bimax

گاز MG 0040 بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز MG 0039 بیمکث-Bimax

گاز MG 0039 بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
گاز MG 0059 بیمکث-Bimax

گاز MG 0059 بیمکث-Bimax

 
تماس بگیرید : 021-66765266
یراق
تجهیزات کابینت
قیمتاز 0 تا 0 تومان